BARBAR

BARBAR

Gjuha është gjithçka që jemi dhe gjithçka që na takon. Në këtë podcast do të diskutojmë çështje të tilla si inovacioni, gratë, të rinjtë, vendet në zhvillim dhe Evropa jonë, të cilat sot më shumë se kurrë meritojnë vëmendje. Në një botë që po ripërcakton gjeopolitikën e saj të re dhe aleancat e pushtetit, podkasti BARBAR propozohet si një mjet për të analizuar dinamikat sociale përmes tregimeve, intervistave me personazhe kombëtare dhe ndërkombëtare. Politikanë, intelektualë, sipërmarrës, punëtorë dhe studentë do të jenë bashkëbiseduesit e kësaj hapësire që u krijua për të gjurmuar së bashku një rrugë të mundshme.